Zoznam zamestnancov Srobarky Srobarka  |  Absolventi  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Meno
Hladaj usporiadaj podla zobraz
#Priezvisko a menoDatum narodeniaNastupOdchodPozicia
1. Alexy Emil ---19531956zastupca, ucitel
2. Baranik Jozef ---19451949riaditel, ucitel
3. Bardossy Eugenia ---18991908riaditel
4. Bottlikova Eva Fotografia ---19872006zastupca, ucitel
5. Chobor Alexej ---19641982riaditel, zastupca, ucitel
6. Cirbes Milan ---19591964riaditel, ucitel
7. Figelova Zofia Fotografia ---19772000zastupca, ucitel
8. Filo Ondrej ---19561979zastupca, ucitel
9. Franclik Jan ---19501960riaditel, ucitel
10. Frankovicova Zlatica Fotografia ---2005doterazriaditel, ucitel
11. Grega Gejza ---19531959riaditel, ucitel
12. Grutkova Maria Fotografia ---1998doterazzastupca
13. Harabin Slavomir Fotografia ---1996doterazriaditel, ucitel
14. Hornakova Alzbeta ---19601963zastupca, ucitel
15. Jarosinec Frantisek Fotografia ---19821997zastupca, ucitel
16. Jurkechova Anna Fotografia ---19762013zastupca, ucitel
17. Katreniakova Olga Fotografia ---19662000zastupca, ucitel
18. Keller Imre ---19081919riaditel
19. Klein Neitus ---19541998riaditel, zastupca, ucitel
20. Klimova Dagmar Fotografia ---1998doterazzastupca, ucitel, riaditel
21. Kolacskovska Elzsa ---18931915riaditel, zastupca
22. Kovacsova Stefania ---19061916riaditel, zastupca
23. Kulhanek Alojz ---19251928riaditel
24. Kusnier Jan Fotografia ---19541996riaditel, zastupca, ucitel
25. Lakosova-Cassegiova Anna ---18911893zastupca, riaditel, ucitel
26. Malaszta ---18911891riaditel, zastupca
27. Miko Juraj ---19481960zastupca, ucitel
28. Olcakova Viera Fotografia ---19752013zastupca, ucitel
29. Osztian Kalman ---19381944riaditel
30. Preovsky Viktor ---19201925riaditel
31. Racek Stefan ---19491950riaditel
32. Racek Stefan ---19491950riaditel, ucitel
33. Sarazova Ema ---19561960zastupca, ucitel
34. Schwartz Alajos ---19391940zastupca
35. Sedilekova Eva Fotografia ---19662002zastupca, ucitel
36. Sipos Laszlo ---19381939zastupca
37. Sladek Frantisek ---19281938riaditel
38. Slimakova Silvia ---20092017zastupca
39. Sommer Emil ---19661979riaditel, ucitel
40. Szedlakova Ludmila Fotografia ---1994doterazzastupca, ucitel
41. Tesserova-Kovacova Jana Fotografia ---19712010riaditel, ucitel
42. Varjas J ---19151916riaditel
43. Wallo Albert ---19191920riaditel
43 zaznamov najdenych

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk