Zoznam zamestnancov Srobarky Srobarka  |  Absolventi  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Meno
Hladaj usporiadaj podla zobraz
#Priezvisko a menoDatum narodeniaNastupOdchodPozicia
1. Andrasova Tatiana Fotografia 12.07. Rak 1997doterazucitel
2. Baranova Lucia 20.04. Baran 2017doterazucitel
3. Bodnarova Gabriela 23.04. Byk 2009doterazucitel
4. Bugorcikova Dana Fotografia 24.09. Vahy 2002doterazucitel
5. Cimbalova Lubomira Fotografia 06.05. Byk 2011doterazucitel
6. Coronic Marek 22.03. Baran 2009doterazucitel
7. Dienesova Ingrid Fotografia 19.03. Ryby 2002doterazucitel
8. Dvorska Lubomira ---2010doterazucitel
9. Frankovicova Zlatica Fotografia 16.02. Vodnar 2005doterazriaditel, ucitel
10. Gianitsova-Trnkova Zuzana 17.09. Panna 2006doterazucitel
11. Grutkova Maria Fotografia 23.07. Lev 1998doterazzastupca
12. Harabin Slavomir Fotografia 19.07. Rak 1996doterazriaditel, ucitel
13. Hazdova-Palencarova Ingrid Fotografia 22.02. Ryby 2005doterazucitel
14. Horvathova-Sulikova Katarina Fotografia 13.04. Baran 1996doterazucitel
15. Jakubova Katarina ---2017doterazucitel
16. Jano Peter 02.09. Panna 2015doterazucitel
17. Jezkova Zuzana ---2017doterazucitel
18. Karkosiakova - Takacsova Zlatica Fotografia ---2002doterazucitel
19. Klimova Dagmar Fotografia 12.01. Kozorozec 1998doterazzastupca, ucitel, riaditel
20. Knazovicka Katarina 10.10. Vahy 2014doterazucitel
21. Kobulska Katarina Fotografia ---1981doterazucitel
22. Kobulsky Jan Fotografia ---1979doterazucitel
23. Kristanova Ludmila Fotografia ---1986doterazucitel
24. Labunova-Pitelova Jana 23.05. Blizenci 2009doterazucitel
25. Letosnikova-Lechova Petra 16.07. Rak 2010doterazucitel
26. Martin Timoty ---2015doterazucitel
27. Matisova Zuzana Fotografia ---2003doterazucitel
28. Medzihradska Alena ---2014doterazucitel
29. Melichova Ingrid 15.09. Panna 2017doterazucitel
30. Novotna Zuzana 10.08. Lev 2007doterazucitel
31. Oberhaus Michael 13.04. Baran 2015doterazucitel
32. Oravcova Silvia 24.02. Ryby 2003doterazucitel
33. Palirova-Ivanecka Alena 06.11. Skorpion 2009doterazucitel
34. Partilova-Formenderova Lucia Fotografia 25.10. Skorpion 1999doterazucitel
35. Pejko Otomar Fotografia 05.05. Byk 1993doterazucitel
36. Poradsky Jan Fotografia 03.08. Lev 1996doterazucitel
37. Prokaiova Marianna 21.01. Vodnar 2012doterazucitel
38. Radaljova Milada Fotografia 28.07. Lev 2001doterazucitel
39. Sivakova Daniela 10.09. Panna 2015doterazucitel
40. Solcova-Koroczova Emilia Fotografia 06.12. Strelec 1996doterazucitel
41. Spisiak Ladislav Fotografia 13.01. Kozorozec 1998doterazucitel
42. Starostova-Bacova Dana ---2008doterazucitel
43. Szedlakova Ludmila Fotografia 28.04. Byk 1994doterazzastupca, ucitel
44. Tothova Maria Fotografia 08.01. Kozorozec 2003doterazucitel
45. Vrabel Jozef Fotografia 21.05. Blizenci 1991doterazucitel
45 zaznamov najdenych

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk