Zoznam zamestnancov Srobarky Srobarka  |  Absolventi  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Meno
Hladaj usporiadaj podla zobraz
#Priezvisko a menoDatum narodeniaNastupOdchodPozicia
1. Andrasova Tatiana Fotografia 12.07. Rak 1997doterazucitel
2. Bodnarova Gabriela 23.04. Byk 2009doterazucitel
3. Bugorcikova Dana Fotografia 24.09. Vahy 2002doterazucitel
4. Cimbalova Lubomira Fotografia 06.05. Byk 2011doterazucitel
5. Coronic Marek 22.03. Baran 2009doterazucitel
6. Dienesova Ingrid Fotografia 19.03. Ryby 2002doterazucitel
7. Dvorska Lubomira ---2010doterazucitel
8. Frankovicova Zlatica Fotografia 16.02. Vodnar 2005doterazriaditel, ucitel
9. Gianitsova-Trnkova Zuzana 17.09. Panna 2006doterazucitel
10. Grutkova Maria Fotografia 23.07. Lev 1998doterazzastupca
11. Harabin Slavomir Fotografia 19.07. Rak 1996doterazriaditel, ucitel
12. Hazdova-Palencarova Ingrid Fotografia 22.02. Ryby 2005doterazucitel
13. Horvathova-Sulikova Katarina Fotografia 13.04. Baran 1996doterazucitel
14. Jackova-Hanusovska Lenka Fotografia 01.07. Rak 2001doterazucitel
15. Karkosiakova - Takacsova Zlatica Fotografia ---2002doterazucitel
16. Klimova Dagmar Fotografia 12.01. Kozorozec 1998doterazzastupca, ucitel, riaditel
17. Knazovicka Katarina ---2014doterazucitel
18. Kobulska Katarina Fotografia ---1981doterazucitel
19. Kobulsky Jan Fotografia ---1979doterazucitel
20. Kristanova Ludmila Fotografia ---1986doterazucitel
21. Labunova-Pitelova Jana 23.05. Blizenci 2009doterazucitel
22. Letosnikova-Lechova Petra 16.07. Rak 2010doterazucitel
23. Lyocsova Henrieta Fotografia 05.12. Strelec 1997doterazucitel
24. Matisova Zuzana Fotografia ---2003doterazucitel
25. Medzihradska Alena ---2014doterazucitel
26. Novotna Zuzana 10.08. Lev 2007doterazucitel
27. Oravcova Silvia 24.02. Ryby 2003doterazucitel
28. Palirova-Ivanecka Alena 06.11. Skorpion 2009doterazucitel
29. Partilova-Formenderova Lucia Fotografia 25.10. Skorpion 1999doterazucitel
30. Pejko Otomar Fotografia 05.05. Byk 1993doterazucitel
31. Poradsky Jan Fotografia 03.08. Lev 1996doterazucitel
32. Prokaiová Marianna 21.01. Vodnar 2012doterazucitel
33. Radaljova Milada Fotografia 28.07. Lev 2001doterazucitel
34. Simralova Miriam 19.04. Baran 2005doterazucitel
35. Sivakova Daniela ---2015doterazucitel
36. Solcova-Koroczova Emilia Fotografia 06.12. Strelec 1996doterazucitel
37. Spisiak Ladislav Fotografia 13.01. Kozorozec 1998doterazucitel
38. Starostova-Bacova Dana ---2008doterazucitel
39. Szedlakova Ludmila Fotografia 28.04. Byk 1994doterazzastupca, ucitel
40. Tothova Maria Fotografia 08.01. Kozorozec 2003doterazucitel
41. Vrabel Jozef Fotografia 21.05. Blizenci 1991doterazucitel
41 zaznamov najdenych

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk