Zoznam zamestnancov Srobarky Srobarka  |  Absolventi  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Meno
Hladaj usporiadaj podla zobraz
#Priezvisko a menoDatum narodeniaNastupOdchodPozicia
1. Andrasova Tatiana Fotografia ---1997doterazucitel
2. Baranova Lucia ---2017doterazucitel
3. Bodnarova Gabriela ---2009doterazucitel
4. Bugorcikova Dana Fotografia ---2002doterazucitel
5. Cimbalova Lubomira Fotografia ---2011doterazucitel
6. Coronic Marek ---2009doterazucitel
7. Dienesova Ingrid Fotografia ---2002doterazucitel
8. Dvorska Lubomira ---2010doterazucitel
9. Frankovicova Zlatica Fotografia ---2005doterazriaditel, ucitel
10. Gianitsova-Trnkova Zuzana ---2006doterazucitel
11. Grutkova Maria Fotografia ---1998doterazzastupca
12. Harabin Slavomir Fotografia ---1996doterazriaditel, ucitel
13. Hazdova-Palencarova Ingrid Fotografia ---2005doterazucitel
14. Horvathova-Sulikova Katarina Fotografia ---1996doterazucitel
15. Jakubova Katarina ---2017doterazucitel
16. Jano Peter ---2015doterazucitel
17. Jezkova Zuzana ---2017doterazucitel
18. Karkosiakova - Takacsova Zlatica Fotografia ---2002doterazucitel
19. Klimova Dagmar Fotografia ---1998doterazzastupca, ucitel, riaditel
20. Knazovicka Katarina ---2014doterazucitel
21. Kobulska Katarina Fotografia ---1981doterazucitel
22. Kobulsky Jan Fotografia ---1979doterazucitel
23. Kristanova Ludmila Fotografia ---1986doterazucitel
24. Labunova-Pitelova Jana ---2009doterazucitel
25. Letosnikova-Lechova Petra ---2010doterazucitel
26. Martin Timoty ---2015doterazucitel
27. Matisova Zuzana Fotografia ---2003doterazucitel
28. Medzihradska Alena ---2014doterazucitel
29. Melichova Ingrid ---2017doterazucitel
30. Novotna Zuzana ---2007doterazucitel
31. Oberhaus Michael ---2015doterazucitel
32. Oravcova Silvia ---2003doterazucitel
33. Palirova-Ivanecka Alena ---2009doterazucitel
34. Partilova-Formenderova Lucia Fotografia ---1999doterazucitel
35. Pejko Otomar Fotografia ---1993doterazucitel
36. Poradsky Jan Fotografia ---1996doterazucitel
37. Prokaiova Marianna ---2012doterazucitel
38. Radaljova Milada Fotografia ---2001doterazucitel
39. Sivakova Daniela ---2015doterazucitel
40. Solcova-Koroczova Emilia Fotografia ---1996doterazucitel
41. Spisiak Ladislav Fotografia ---1998doterazucitel
42. Starostova-Bacova Dana ---2008doterazucitel
43. Szedlakova Ludmila Fotografia ---1994doterazzastupca, ucitel
44. Tothova Maria Fotografia ---2003doterazucitel
45. Vrabel Jozef Fotografia ---1991doterazucitel
45 zaznamov najdenych

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk