Informacie o absolventovi Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Priezvisko a meno: Mirossay Matus
Datum narodenia: 27.04.
Znamenie: Byk
Trieda: 4.B (2008/09)

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk