Informacie o profesorovi Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Meno Chobor Alexej
Post riaditel, zastupca, ucitel
Prichod 1964
Odchod 1982
Poznamka Riaditel 1964-66 zastupca 1979
 Zoznam tried (triedny profesor)
1.1967/68 - 3.D
2.1970/71 - 3.A
3.1972/73 - 4.A

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk