Informacie o profesorovi Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Meno
Post ucitel
Prichod 1953
Odchod 1976
 Zoznam tried (triedny profesor)
1.1956/57 - 11.A
2.1960/61 - 11.E
3.1962/63 - 3.C
4.1965/66 - 3.A

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk