Informacie o profesorovi Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Fotografia  
Meno Klimova Dagmar
Post zastupkyna, ucitelka, riaditelka
Prichod 1998
Odchod je zamestnancom dodnes
Datum Narodenia
Predmety Matematika , Chemia
Poznamka poverená riadite?ka od 01/2017-
 Zoznam tried (triedny profesor)
1.2003/04 - 4.C

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk