Informacie o profesorovi Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Fotografia  
Meno Katreniakova Olga
Post zastupkyna, ucitelka
Prichod 1966
Odchod 2000
Predmety Slovensky jazyk , Dejepis
Poznamka Zastupkyna 1970-90
 Zoznam tried (triedny profesor)
1.1968/69 - 3.H
2.1972/73 - 4.C
3.1976/77 - 4.A
4.1993/94 - 4.A
5.1998/99 - 4.C

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk