Podobne priezviska Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Studenti
Priezvisko a menoDatum narodeniaTriedaRok ukoncenia
Varga A
---
4.B1973/74
Varga B
---
4.E1990/91
Varga B
---
4.B1952/53
Varga David -- 4.A2014/15
Varga Gabriel -- 4.F1994/95
Varga I
---
4.D1978/79
Varga J
---
ZNB a vojaci1976/77
Varga J
---
3.E1966/67
Varga J
---
4.A1952/53
Varga J
---
4.C1973/74
Varga J
---
11.A1953/54
Varga Jakub -- 4.D2012/13
Varga Jan -- 4.A1992/93
Varga L
---
4.A1949/50
Varga L
---
4.C1973/74
Varga L
---
ZNB a vojaci1982/83
Varga L
---
4.D1980/81
Varga L
---
11.A1953/54
Varga L
---
11.B1958/59
Varga M
---
4.F1973/74
Varga M
---
4.F1983/84
Varga M
---
4.D1991/92
Varga M
---
11.A1953/54
Varga Marek -- 4.D1994/95
Varga Martin -- 1.C
studuje
Varga Michal -- 4.A1998/99
Varga Miloslav -- 4.A1995/96
Varga O
---
3.A1962/63
Varga P
---
4.C1990/91
Varga R
---
4.B1991/92
Varga R
---
4.D1986/87
Varga Robert -- 4.C1999/00
Varga Roland -- 4.C2003/04
Varga S
---
4.A1979/80
Varga S
---
4.F1978/79
Varga Stanislav -- 4.B2013/14
Varga T
---
4.C1975/76
Varga Tomas -- 4.C2004/05
Varga Tomas -- 4.C1998/99
Varga V
---
4.E1991/92
Varga V
---
3.E1966/67
Varga V
---
4.D1979/80
Varga Vladimir -- 4.D2005/06
Vargocko Jaroslav -- 4.C1995/96
Vargosko Juraj -- 4.C2014/15
Vargosko Peter
---
4.C1993/94
Vargova A
---
4.E1981/82
Vargova A
---
4.B1989/90
Vargova A
---
4.D1973/74
Vargova A
---
4.A1974/75
Vargova Alexandra -- 1.B
studuje
Vargova Angelika -- 4.C2014/15
Vargova Bianka -- 4.A2016/17
Vargova D
---
4.D1978/79
Vargova D
---
4.E1985/86
Vargova Dana -- 4.A2016/17
Vargova Daniela -- 4.D2016/17
Vargova Denisa
---
4.C1995/96
Vargova Dominika -- 4.F2004/05
Vargova E
---
4.F1973/74
Vargova E
---
4.C1985/86
Vargova E
---
4.H1982/83
Vargova Ema -- 1.C
studuje
Vargova G
---
3.C1962/63
Vargova G
---
11.A1953/54
Vargova G
---
4.B1979/80
Vargova G
---
11.A1956/57
Vargova Gabriela -- 4.D1996/97
Vargova H
---
4.E1977/78
Vargova I
---
4.C1988/89
Vargova Ivana -- 4.B2011/12
Vargova J
---
3.A1964/65
Vargova J
---
11.C1958/59
Vargova Jaroslava -- 4.B2012/13
Vargova Jozefina -- 4.F1992/93
Vargova K
---
4.E1987/88
Vargova K
---
4.A1951/52
Vargova Kamila -- 4.C2017/18
Vargova Karin -- 2.B
studuje
Vargova Katarina -- 4.B1998/99
Vargova Katarina -- 4.F1998/99
Vargova L
---
4.D1977/78
Vargova L
---
4.F1981/82
Vargova M
---
4.E1991/92
Vargova M
---
Mat. kurz1955/56
Vargova M
---
11.C1959/60
Vargova M
---
4.D1984/85
Vargova M
---
4.C1975/76
Vargova M
---
3.A1952/53
Vargova Maria -- 4.F2009/10
Vargova Martina -- 4.D1992/93
Vargova N
---
4.A1978/79
Vargova O
---
4.B1982/83
Vargova Petra -- 4.D2003/04
Vargova S
---
3.C1970/71
Vargova Simona -- 4.B2016/17
Vargova Sona -- 4.F1998/99
Vargova Sona -- 4.D2015/16
Vargova T
---
3.D1969/70
Vargova Tatiana -- 4.D2005/06
Vargova Valentina -- 4.C1999/00
Vargova Vanessa -- 3.C
studuje
Vargova Veronika -- 2.C
studuje
Vargova Veronika -- 4.C2008/09
Vargova Veronika -- 4.B2012/13
Vargova Viktoria -- 4.E1997/98
Vargova Zlatica -- 4.B2002/03
Vargovcak Dominik -- 4.B2007/08
Vargovcik M
---
11.B1954/55
Vargovcikova M
---
4.H1982/83
Vargovicova S
---
4.F1973/74
Zamestnanci
Priezvisko a menoDatum narodeniaPrichodOdchod

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk