Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Zlatica

  • pov. juznoslovan. meno z prid. mena zlaty, dom. Zlata, Zlatina, Zlatusa


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk