Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Vladimir, Vladimira

  • slovan. meno s pov. vyznamom vladni svetu, velky vladca, pol. Wlodzimierz, rus. Volodimer, ukr. Volodymyr, mad. Ladomer, dom. Vlado, Vladino, - Vlada, Mira


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk