Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Vasil

  • rus. a ukr. meno z grec. Basileios kralovsky, starsia sloven. podoba Bazilius, novsia Bazil, rus. Vasilij


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk