Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Slava

  • pov. dom. podoba zlozenych slovan. mien, ako su Boleslava, Jaroslava, Slavomira


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk