Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Nina

  • rus. meno asi z grec. Ninos (pov. nazov mesta Ninive) alebo z dom. podob mien zakoncenych na -nina (tal. Giovannina)


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk