Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Margita

  • z lat. margarita perla (orient. povodu), ces. Marketa, mad. Margit, franc. Margot (Margo), dom. Gita, Gitula, Gitusa


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk