Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Magdalena

  • z lat. Magdalena pochadzajuca z palestinskeho mesta Magdaly (hebr. magdala veza), rus. Magdalina, franc. Madeleine (Madlen), mad. Magdolna, Madlena, dom. Magda, Majdalena, Majda, Magnula, Magnusa, Madlena, Lena


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk