Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Kornel, Kornelia

  • z lat. Cornelius (meno rim. rodu), to z cornu roh alebo z cornus drien, franc. Corneille (Kornej), rus. Kornil, ukr. Kornylo, dom. Korno, Koro, - Kornela, Kora, Nela


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk