Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Gabriel, Gabriela

  • z hebr. gabri el muz bozi alebo silny je boh, rus. Gavrila, ukr. Havrylo, mad. Gabor, dom. Gabo, Gabino, Gabris, Gabor, - Gaba, Gabina, Ela, Elusa


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk