Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Ferdinand, Ferdinanda

  • nem. meno (zo stnem. fridu + nand) smely ochranca, mad. Nandor, dom. Ferdo, Ferdis, Nando


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk