Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Ernest, Ernestina

  • z nem. (stnem. ernust vazny, cestny, rozhodny, nem. Ernst, tal. Ernesto, ces. Arnost, mad. Erno, dom. Erno, Ero, Erino, - Ernesta, Erna


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk