Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Emil, Emilia

  • z lat., podla mena rim. rodu Aemilius (aemulus horlivy, usilovny, pracovity), pov. vyznamom blizke je meno Amalia, dom. Emo, Emilo, Milo, - Mila, Ema, Emila, Emusa, Emula


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk