Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Dusan, Dusana

  • pov. juznoslovan. skratena podoba mien Duchoslav, Dusislav, pov. vyznamom blizke je meno Spiridon, dom. Duso, - Dusa


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk