Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Dalibor

  • slovan. meno s pov. vyznamom vzdaluj, oddaluj boj, variant grec. mien Telemach, Telesfor


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk