Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Anton, Antonia

  • z lat. Antonius popredny, vynikajuci, ces. Antonin, mad. Antal, Antos (Antos), dom. Antos, Antus, Tono, Tono, Tono, Tonco, Tonulo, - Tona, Tona, Tonca, Tonula


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk