Vyznam mena Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Anna

  • z hebr. Channa(h) milost), t.j. mila, milostna, pov. vyznamom blizke su mena so zakladom lub a mil a mena Amanda, Gracia, dom. Ana, Anina,Anusa, Anca, Ana, Hana, Hanula, Hanusa, Hanca, Nina, Nana


  • copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk