Informacie o kabinete Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Kabinet Etickej vychovy

Aktualni profesori Etickej vychovy
Szedlakova Ludmila
  Byvali profesori Etickej vychovy
Ballayova Simoneta (1995 - 2002)
Jakab Jan (2003 - 2007)
Sabol Pavol (2008 - 2009)

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk