Informacie o kabinete Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Kabinet Nabozenskej vychovy

Aktualni profesori Nabozenskej vychovy
Jano Peter
  Byvali profesori Nabozenskej vychovy
Jakab Jan (2003 - 2007)

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk