Informacie o kabinete Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Kabinet Latinskeho jazyka

Aktualni profesori Latinskeho jazyka
Partilova-Formenderova Lucia
  Byvali profesori Latinskeho jazyka
Maslanova Magdalena (1965 - 2001)

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk