Informacie o kabinete Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!
Kabinet Anglickeho jazyka

Aktualni profesori Anglickeho jazyka
Bodnarova Gabriela
Dienesova Ingrid
Knazovicka Katarina
Kobulska Katarina
Martin Timoty
Medzihradska Alena
Melichova Ingrid
Oravcova Silvia
Starostova-Bacova Dana
  Byvali profesori Anglickeho jazyka
Berkemeyer Lara Jean (1998 - 2004)
Cechova Lucia (2011 - 2012)
Czarichova-Karlovska Eva (1978 - 2015)
Fossner Jane (2005 - 2006)
Grebenyuk Lyudmyla (2008 - 2009)
Gresova Katarina (2011 - 2012)
Hall Sandra (1991 - 1992)
Helton Chris (2009 - 2010)
Heynie Zuzana (1993 - 1994)
Hornackova-Frankova-Kapralcikova Darina (1965 - 1994)
Jokelova Antonia (1999 - 2003)
Kerpanova Veronika (1992 - 2016)
Kiselova Maria (1990 - 1999)
Kusnir Igor (1987 - 1989)
Labuda Dusan (2003 - 2005)
Lesko Peter (2010 - 2014)
Leskova Olga (2011 - 2014)
Lockhart Siobhan (1997 - 2002)
Lowman Daniel (1995 - 1997)
Lyocsova Henrieta (1997 - 2017)
Manor Marty Elizabeth (2004 - 2008)
Martincokova Elena (1977 - 2003)
Mattova-Cihrova Svetlana (1991 - 2011)
Mayer Katherine (1995 - 1998)
Oratorova Alica (1973 - 1993)
Soltysova Karolina (2003 - 2005)
Thiesen Brad (1991 - 2004)
Thomson Malcolm (2004 - 2004)
Vinclavova Adriana (1993 - 2008)
Wagoner Charles (1990 - 1991)
Wagoner Sandra (1990 - 1991)
Zahatnanska Michaela (2004 - 2004)

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk