Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 1 2 4 7 5 6
Stranky kalendaru...1 0 0 9 4 4 2
Vyhladanie studenta...1 9 8 4 7 8
Vyhladanie absolventov...1 3 6 9 8 0
Zakladna stranka studentov...1 0 2 2 7 6
Zakladna stranka absolventov...8 0 0 9 1
Zakladna stranka zamestnancov...3 8 0 1 7
Vyhladanie clena zboru...3 6 8 2 7
Zakladna stranka tried...8 9 4 8
Vyhladanie triedy...8 5 0 5

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 7
Pocet studentov v databaze...1 3 7 8 3
Pocet tried v databaze...4 2 8

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk