Informacie Srobarka  |  Absolventi  |  Zamestnanci  |  Kabinety  |  Studenti  |  ?!?!

Navstevnost stranok od 17.12.2001
Informacie o zamestnancoch...1 1 4 1 1 4 2
Stranky kalendaru...1 0 2 7 8 6 0
Vyhladanie studenta...1 9 8 7 1 1
Vyhladanie absolventov...1 3 8 4 9 8
Zakladna stranka studentov...1 0 2 5 9 9
Zakladna stranka absolventov...8 1 1 1 8
Zakladna stranka zamestnancov...3 8 4 0 2
Vyhladanie clena zboru...3 7 0 7 7
Zakladna stranka tried...9 0 3 7
Vyhladanie triedy...8 5 3 0

Pocet zamestnancov v databaze...4 3 7
Pocet studentov v databaze...1 3 7 8 3
Pocet tried v databaze...4 2 8

copyright © 2001-2003 Gymnazium Srobarova 1, Kosice - Samuel Kupka - kupka@srobarka.sk